ระบบสารสนเทศ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลืมรหัสผ่านกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

ลืมรหัสผ่าน?

ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน สามารถทำการ reset รหัสผ่านของท่านได้โดยกรอกอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้
ระบบจะทำการออกรหัสผ่านใหม่ส่งให้ท่านทางอีเมล์ภายใน 5 นาที


หากท่านไม่ได้รับข้อมูลทางอีเมล์ หรือลืมอีเมล์ที่ทำการลงทะเบียนไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
เพื่อทำการออกรหัสผ่านให้กับท่านโดยตรง